top of page

Falun Gong cultivation environment in Vietnam

Thông báo

Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam

Bài đặc biệt

Dành cho học viên mới

Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Phân tích

practice_areas
our_vision

THÔNG TIN VỀ SÁCH CHUYỂN PHÁP LUÂN

bản quyền phiên bản mới 2017

sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Mã ISBN: (13 số)  978-986-5885-35-9
Bản quyền: Copyright @2017 
Tác giả: Li Hongzhi
Nhà Xuất bản: Yih Chyun Book Co. Ltd
Địa chỉ: No.229-9, Sec, 2, Chung-Ching North Road, Taipei, Taiwan, 10359.
Điện thoại: 886-2-2553 3123
Giá: 250 NTD - 15$
sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Câu hỏi thường gặp về in, mua sách Chuyển Pháp Luân
Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam
bottom of page