Falun Gong cultivation environment in Vietnam

Thông báo

Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam

Bài đặc biệt

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 575941c4a6bc4c25b0d01b950cf404c2

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 80ceedad4a124e0fbbdc013a11b4b67f

Dành cho học viên mới

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: c22123b35a944688a6feeb66cbeed02a

Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 708f7740bfae470abf04bdd6e18972c0

Phân tích

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 6de0c9bbe6464c2b99f497d89bef8b2c
 
 

THÔNG TIN VỀ SÁCH CHUYỂN PHÁP LUÂN

bản quyền phiên bản mới 2017

sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Mã ISBN: (13 số)  978-986-5885-35-9
Bản quyền: Copyright @2017 
Tác giả: Li Hongzhi
Nhà Xuất bản: Yih Chyun Book Co. Ltd
Địa chỉ: No.229-9, Sec, 2, Chung-Ching North Road, Taipei, Taiwan, 10359.
Điện thoại: 886-2-2553 3123
Giá: 250 NTD - 15$
sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Câu hỏi thường gặp về in, mua sách Chuyển Pháp Luân
Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam