Falun Gong cultivation environment in Vietnam

Thông báo

Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam

Bài đặc biệt

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 93b021d0c56a444e8268afce969795de

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 934cb1bf128f4a1a953ff2f5bb7fdb68

Dành cho học viên mới

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 214153e0e7f24ac293529fc45cc26e91

Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 0a6b0c493f9e475aaaa3f5b2c687b46f

Phân tích

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: ff426b3c1f544efaac661f1ba14a431b
 
 

THÔNG TIN VỀ SÁCH CHUYỂN PHÁP LUÂN

bản quyền phiên bản mới 2017

sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Mã ISBN: (13 số)  978-986-5885-35-9
Bản quyền: Copyright @2017 
Tác giả: Li Hongzhi
Nhà Xuất bản: Yih Chyun Book Co. Ltd
Địa chỉ: No.229-9, Sec, 2, Chung-Ching North Road, Taipei, Taiwan, 10359.
Điện thoại: 886-2-2553 3123
Giá: 250 NTD - 15$
sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Câu hỏi thường gặp về in, mua sách Chuyển Pháp Luân
Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam