top of page
—Pngtree—blue sky with cloud transparency_5442523.png

Thông báo

Bài đặc biệt

Phân tích

Dành cho học viên mới

Falun Gong cultivation environment in Vietnam

Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

practice_areas
our_vision

THÔNG TIN VỀ SÁCH CHUYỂN PHÁP LUÂN

bản quyền phiên bản mới 2017

sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Mã ISBN: (13 số)  978-986-5885-35-9
Bản quyền: Copyright @2017 
Tác giả: Li Hongzhi
Nhà Xuất bản: Yih Chyun Book Co. Ltd
Địa chỉ: No.229-9, Sec, 2, Chung-Ching North Road, Taipei, Taiwan, 10359.
Điện thoại: 886-2-2553 3123
Giá: 250 NTD - 15$
sách Chuyển Pháp Luân bản quyền
Câu hỏi thường gặp về in, mua sách Chuyển Pháp Luân
Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam
bottom of page