top of page
Sự thật môi trường Pháp Luân Công tại Việt Nam
TÓM LƯỢC
VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUÂN CÔNG
TẠI VIỆT NAM

Pháp Luân Công được phổ truyền tại Trung Quốc bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí bắt đầu từ năm 1992 trong giai đoạn cao trào của sự phát triển khí công từ những năm 1990. Từ năm 1992-1999, số lượng người theo học Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã đạt đến con số khoảng 100 triệu người. Lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại cho người học đã được nhiều Chính phủ trên thế giới ghi nhận và tặng bằng khen. Rất nhiều người thông qua tu luyện Pháp Luân Công theo các báo cáo nghiên cứu lẫn thống kê của xã hội là đã có sự cải thiện đáng kể cả về phương diện đạo đức lẫn sức khỏe.

Pháp Luân Công được truyền vào Việt Nam bắt đầu từ những năm 2000 với một vài học viên, không ai biết chắc chắn phong trào tập Pháp Luân Công bắt đầu chính xác vào thời gian nào, nhưng nhiều người cho rằng hai người Việt Nam đầu tiên tập Pháp Luân Công trong nước là anh Nguyễn Nam Trung ở Sài Gòn và anh Trần Ngọc Trí ở Hà Nội. Nguyễn Nam Trung tập Pháp Luân Công từ khoảng năm 1998 khi đang theo học đại học tại Mỹ. Trần Ngọc Trí biết đến Pháp Luân Công vào khoảng năm 2000. Anh Trần Ngọc Trí đã dịch sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính yếu của Pháp Luân Công) và hỗ trợ nhiều người bước vào tu luyện tại Hà Nội, còn anh Nam Trung đã quay về Việt Nam sinh sống kể từ năm 2000 và đã giúp phổ biến phong trào tập Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Nhưng phải từ 2006 thì Pháp Luân Công mới phát triển mạnh, theo ước tính sơ bộ căn cứ theo số người tham gia tại các nhóm tu luyện Pháp Luân Công trên mạng xã hội, số lượng người hiện nay đang theo học không ít hơn 5 con số, tuy không có thống kê cụ thể nhưng có thể tạm tính là vài chục nghìn người.

Sự phát triển của Pháp Luân Công tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay cũng bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau của xã hội tham gia, ở mọi lứa tuổi và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng lại không thực sự đi liền với chất lượng.

 

Nếu là một học viên Pháp Luân Công chân chính thì rõ ràng cần phải tuân theo đúng như những gì được Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng trong Phụ Lục IV - Đại Viên Mãn Pháp (đại ý, không nguyên văn) đó là phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình.  Thực tế hiện nay, có nhiều học viên tu luyện tốt, gây ảnh hưởng tích cực đến những ngươi xung quanh và tạo ra cái nhìn thiện cảm đến Pháp Luân Công. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít học viên khởi tác dụng phụ diện thông qua những biểu hiện cực đoan. Thậm chí do thiếu hiểu biết về kiến thức xã hội và không chiểu theo lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí để trở thành một người tu luyện chân chính mà họ còn bị lợi dụng đi ra làm các việc khiến cho xã hội không lý giải được. Nghiêm trọng hơn, vì họ do không tu luyện tốt, lý giải Pháp sai lệch nên còn đang có xu hướng bị đặc vụ ĐCSTQ, các tổ chức đấu tranh dân chủ, phá hoại ẩn núp trà trộn mạo danh học viên dụ dỗ, lôi kéo đi ra làm chính trị và chống phá Nhà nước, phá hoại môi trường tu luyện tại Việt Nam. Điều này hiện đang tạo ra những xáo trộn rất lớn trong cộng đồng học viên Pháp Luân Công và cũng đem lại tác động không tốt đến nhận thức của xã hội về Pháp Luân Công tại Việt Nam.

Trên đây là tổng quan tóm lược về quá trình hình thành và phát triển của Pháp Luân Công tại Việt Nam căn cứ theo hiểu biết của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp chúng tôi xin ghi nhận, thông tin xin xem ở phần Liên hệ.

Sự thật môi trường Pháp Luân Công tại Việt Nam
bottom of page