• Administrator

Thông báo về đóng góp bài chia sẻ tu luyện

Đã cập nhật: 22 Th01 2019

[2017/10/26] BAN BIÊN TẬP WEBSITEBan biên tập Website Môi trường Pháp Luân Công tại Việt Nam luôn hoan ngênh mọi sự đóng góp các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên tại Việt Nam. Miễn là bài viết phản ánh đúng việc tu luyện thực chất, giúp các học viên thảm khảo và giúp ích cho việc tu luyện thì đều được khuyến khích.


Tên tác giả của bài viết sẽ được bảo mật và sử dụng tên biệt hiệu nếu quý vị muốn (trừ phi quý vị muốn đăng tên thật). Ban biên tập có quyền chỉnh sửa lại câu chữ, hành văn để đảm bảo chất lượng của bài viết mà vẫn giữ đúng nội dung chính của tác giả mà không cần thông báo trước. Nếu quý vị muốn giữ nguyên nội dung thì xin ghi rõ ở cuối bài viết, chúng tôi sẽ giữ nguyên nếu bài viết đó được lựa chọn để đăng tải lên Website.


Quý vị có thể gửi bài qua mục Liên hệ , cảm phiền gửi email và thông tin cá nhân trước để chúng tôi có thể liên hệ lại.


Với các bài viết có chứa hình ảnh, xin quý vị vui lòng tải lên một cơ sở dữ liệu đám mây (link share Google Drive, Dropbox, Mediafire, Facebook post v..v) và copy đường dẫn vào phần nội dung liên hệ để chúng tôi có thể xem và tải về. Trong trường hợp bài viết không có hình ảnh, quý vị có thể copy và dán nguyên văn bài viết vào phần nội dung liên hệ và gửi đi.


Đối với các bài viết chia sẻ thể ngộ, kinh nghiệm tu luyện cá nhân hoặc nhận định một số hiện tượng trong cộng đồng tu luyện hiện nay thì xin lưu ý ghi rõ là quan điểm riêng, thể ngộ tại tầng sở tại của tác giả, và xin chỉ trích đường link đến bài giảng Pháp của Sư Phụ nếu tác giả có ý định trích dẫn Đại Pháp và nói là Sư Phụ đã nói như vậy (không trích toàn bộ nội dung, có thể nói qua không nguyên văn). Tránh lối viết áp đặt và khẳng định như thể đó là lời của Sư Phụ, kết luận quá vội vàng và chủ quan.


Đối với các bài viết liên hệ đến người thực việc thực phá hoại Đại Pháp thì xin cảm phiền người gửi bài đính kèm bằng chứng đầy đủ hoặc cơ sở để căn cứ lập luận, nếu bài gửi không đảm bảo tính xác thực về mặt thông tin hay độ tin cậy thì chúng tôi sẽ không đăng bài và cũng sẽ không phản hồi lại với người gửi trừ trường hợp đặc biệt.


Trường hợp tác giả bài viết ở thời điểm đăng bài mà vẫn còn tu tốt, còn về sau thì tu không tốt, thậm chí còn bị đi sai lệch nghiêm trọng, khởi tác dụng tiêu cực thì Ban biên tập có quyền xóa bỏ tất cả những bài viết của tác giả đó (kể cả đường link dẫn đến các trang cá nhân của tác giả đó) để minh chứng rõ là chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá bài viết cho tác giả này. Tất nhiên, nếu để lấy một số thông tin trong bài viết hoặc ở các bình luận của tác giả đó trên mạng để làm tư liệu dẫn chứng cho lập luận thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể được sử dụng.


Ban biên tập cũng có thể tự mình theo dõi và thống kê thông tin từ các nguồn để viết bài riêng một cách độc lập song song với việc đăng bài của các người gửi.


Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn./.

Ban Biên Tập Website.

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2021

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.

© Copyright