top of page
  • Ảnh của tác giảEditorial Board

Một số quan điểm về bài viết của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung

Đã cập nhật: 23 thg 11, 2020

[08/11/2020] Ban Biên Tập Website


Chúng tôi vừa qua có đọc được một bài viết của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung về vấn đề tổng tuyển cử ở Mỹ (Link).

Ở đầu bài viết họ [BBT Minh Huệ tiếng Trung] có nói rằng họ viết bài này sau khi đã đọc một số giao lưu của các học viên. Do đó ở đây, chúng tôi hiểu rằng nội dung bài viết đều là nhận thức chủ quan của bản thân Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung, có thể chưa hề thỉnh qua ý kiến của Sư Phụ.

Nhân tiện trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, chúng tôi cũng xin khẳng định: Bài viết này là thể hiện quan điểm cá nhân dựa trên những gì chúng tôi học từ Đại Pháp, chúng tôi xin phản hồi lại với những ý mà phía Ban biên tập Minh Huệ tiếng Trung đưa ra.


Đây chỉ giống như giao lưu trao đổi thông thường và phản hồi giữa các học viên - Ở đây là với những người tu đang làm trong Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung. Xin nhắc lại, chúng tôi nói đến vấn đề nhận thức của các học viên trong quá trình tu luyện, không phải nhắm đến bản thân Hạng mục Minh Huệ. Bởi vì hễ là học viên thì chúng tôi nghĩ là phải dựa theo Đại Pháp, lấy Pháp làm Thầy chứ không phải tùy tiện nghe theo người nào đó nói. Và nếu chúng tôi thấy một ai đó nói/làm những điều đi ngược với yêu cầu của Sư Phụ - Điều mà từ đó rất dễ có thể khởi tác dụng phụ diện, thì việc nêu lên quan điểm phản hồi, theo chúng tôi thấy, tất nhiên là điều chính đáng nên làm.


Bây giờ chúng tôi xin đi vào nội dung chính:

Thứ nhất, vấn đề tổng tuyển cử tại Mỹ đang diễn ra, theo chúng tôi hiểu, đó vốn không hề có liên quan gì đến học viên, cũng như không có liên quan gì đến việc học viên tu luyện và giảng rõ sự thật. Thực tế, đó là vấn đề thường xảy ra cứ sau mỗi 4 năm tại Mỹ tính từ thời điểm một chính trị gia nào đó đắc cử làm Tổng thống. Do đó nói lần tổng tuyển cử này là trận đại chiến chính-tà thì chúng tôi nghĩ cần xem lại. Bởi vì nếu nói như vậy thì những lần tổng tuyển cử trước khi cuộc bức hại bắt đầu từ ngày 20/7/1999 cũng là đại chiến chính-tà?

Thứ hai, Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung nói ông Donald Trump là người mà Thần chọn. Chúng tôi hiểu mỗi sự kiện diễn ra nơi cõi người thì đều là Thần an bài, thì rõ ràng không phải ông Donald Trump mà bất kỳ ai làm công tác gì, làm việc gì, ai ra ứng cử, thậm chí kể cả người ở phía Đảng đối lập với ông Donald Trump cũng là do Thần an bài, Thần chọn có phải không?

Thứ ba, Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung có nói ông Donald Trump là được an bài giải thể Trung Cộng? Theo chúng tôi hiểu qua việc học Pháp thì vấn đề Trung Cộng bị giải thể là an bài tất yếu sẽ xảy ra, vậy đã là tất yếu thì sao học viên chúng ta còn phải quan tâm là ai chống Trung Cộng hay không? Chúng tôi nghĩ học viên là nên tập trung vào tu luyện và giảng rõ sự thật, chứ không phải mắt cứ nhắm đến ai sẽ đứng lên giải thể Trung Cộng.

Thứ tư, Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung có nói rằng “còn phe bên kia là để phá hoại truyền thống, để nâng đỡ chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng ở Mỹ quốc và thậm chí toàn cầu”. Theo chúng tôi học Pháp thì biết rằng Sư Phụ có yêu cầu học viên chúng ta (đại ý, không nguyên văn) rằng không tham gia bất kỳ chính trị gì của người thường, và những kênh thông tin của học viên làm thì không phao tin đồn, lăng xê ai lên, nói tốt cho ai, chỉ đưa tin chính xác. (Tham khảo Bài Giảng Pháp tại Washington DC 2018)

Cũng trong bài Kinh văn trên, Sư Phụ cũng nhấn mạnh (đại ý, không nguyên văn): Chúng ta không tham dự chính trị, đảng phái nào thì cũng đều cứu. Chúng ta không có quan điểm chính trị và sự việc giữa các đảng phái với nhau thì học viên nhất quyết không được tham dự vào.


Như vậy, căn cứ vào lời Sư Phụ giảng, liệu nhận định của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung có đúng là đã đi ngược với yêu cầu “không có quan điểm chính trị” và "Đảng phái nào cũng đều cứu" của Sư Phụ hay không? Nếu cứ theo quan điểm của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung coi phe đối lập với ông Donald Trump là phá hoại truyền thống, là theo Trung Cộng, thì cứu họ thế nào đây? Đó có phải là đã có quan điểm chính trị rất rõ ràng rồi không?

Thứ năm, Chúng tôi có nhớ vào tầm năm 2012, rất nhiều học viên trong và ngoài Đại lục đã đặt không ít hy vọng vào ông Ôn Gia Bảo (ông này từng là Thủ tướng Trung Quốc) và tin ông này sẽ giúp giải oan cho Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại (Vậy nó có giống với việc cho rằng ông Donald Trump là Thần an bài để giải thể Trung Cộng hay không?). Nhưng kết quả sau đó thì sao? Cuộc bức hại không những không kết thúc mà còn kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay.


* Tham khảo thêm bài viết sau: Link


Chúng tôi nghĩ chẳng phải đó là tâm chấp trước ỷ lại vào người thường để kết thúc bức hại? Và nếu giả sử lần này ông Donald Trump thất cử, người của phía Đảng đối lập lên thay mà họ thấy Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung nói công khai là họ theo Trung Cộng, họ mà phản cảm quay ra bài xích Đại Pháp rồi bị đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm, thì tội lỗi đó, Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung có gánh nổi không?

Thực tế thì hiện tượng dựa vào người thường để kết thúc bức hại này, chúng tôi nhớ Sư Phụ đã giảng và cảnh tỉnh rất rõ trong bài « Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người » vào năm 2004. Sư Phụ có giảng (đại ý, không nguyên văn) là vào tình huống thông qua Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp [dùng] chính niệm chứng thực Pháp [khiến] tà ác bị thanh lý còn rất ít ỏi và con người thế gian bắt đầu thanh tỉnh ra, thì chư vị lại đặt hy vọng kết thúc cuộc bức hại vào tay người thường.


Cũng trong bài giảng trên, hậu quả của những học viên dùng tâm người thường để mong chờ người trong xã hội kết thúc bức hại này thì Sư Phụ cũng đã giảng rất rõ (đại ý không nguyên văn) là kinh hoàng hối hận, trong dày vò tự trách mình đã quá sai mà tuyệt vọng nhìn sự hùng tráng của các đệ tử chân tu khi viên mãn; đó là nhân quả mà bản thân những học viên đó đã gieo nên.


Vậy hành vi kêu gọi học viên ủng hộ ông Donald Trump của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung vì họ cho rằng ông này sẽ giải thể Trung Cộng liệu có đúng theo yêu cầu của Sư Phụ hay không? Nếu học viên nào cũng mang trong đầu cái tư tưởng ỷ lại, ủng hộ ông Donald Trump đó thì liệu có bị Cựu thế lực dùi vào hay không?


Thứ sáu, Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung có nói rằng "nhưng chúng ta phải biết rõ chính-tà thiện-ác, phân rõ tốt-xấu, hiểu được rằng chúng ta cần ủng hộ ai". Bản thân chúng tôi học Pháp thì chưa từng thấy Sư Phụ nói học viên cần ủng hộ một chính trị gia nào đó bao giờ, vậy không hiểu Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung căn cứ vào đâu để kêu gọi học viên tự hiểu là "cần ủng hộ ai"? Việc ủng hộ một chính trị gia nào đó có đúng là tâm chấp trước ỷ lại người thường để kết thúc bức hại hay không? Chẳng phải ngay việc trong đầu có ý nghĩ ủng hộ chính trị gia nào đó chính là chấp trước? Có phải ủng hộ họ để ngầm mong họ trợ giúp kết thúc bức hại, thay vì tự bản thân học viên dựa vào Đại Pháp, tu tốt bản thân, giảng rõ sự thật để đóng vai chính trong việc kết thúc bức hại?


Thực tế, trong đợt tuyển cử tại Đài Loan hồi năm 2004, chúng tôi nhớ Sư Phụ cũng đã từng giảng rất rõ (đại ý, không nguyên văn) rằng Sư phụ không bảo học viên phải chọn ai, càng không có và không cho phép hành động có tính tập thể. (Tham khảo Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004]).


Như vậy, căn cứ vào lời giảng của Sư Phụ, việc kêu gọi công khai tất cả học viên "Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm" tự hiểu cần ủng hộ ông Donald Trump như lời của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung có đúng là MỘT DẠNG THỨC KÊU GỌI PHẢI CHỌN MỘT AI ĐÓ CÓ TÍNH TẬP THỂ, có đúng là đã đi ngược yêu cầu của Sư Phụ hay không?


Kết luận:

Chúng tôi nghĩ Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung nên thực sự cần xem lại yêu cầu của Sư Phụ, tránh tạo ra những hệ lụy đáng tiếc không nên có. Chúng tôi biết Minh Huệ tiếng Trung là một trang Website uy tín và được Sư Phụ công nhận, nhưng không phải vì vậy mà Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung được phép tùy tiện đăng những thông tin mà chúng tôi thấy là không đúng với yêu cầu của Sư Phụ. Bởi chúng tôi nghĩ nếu làm không đúng thì rất dễ có thể sẽ khởi tác dụng phụ diện, dẫn loạn học viên và thậm chí tạo ra cái cớ để Cựu thế lực dùi vào.


Cũng là học viên bình thường còn nhiều chấp trước cần bỏ, nên chúng tôi nghĩ sẽ có những lúc Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung không tránh khỏi việc mắc sai lầm. Do vậy chúng tôi nghĩ các học viên cần có chính niệm, luôn dĩ Pháp vi Sư, dùng Pháp để nhận định, không nên chấp trước vào bất cứ hạng mục nào.

Trân trọng./.

Ban Biên Tập Website.


 

Ghi chú:


Sau khi bài viết của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung được đăng lên, theo chúng tôi được biết, cả ở Việt Nam, Đài Loan, Mỹ đều đã bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi Phát chính niệm với mục đích giải thể tà ác của ĐCSTQ nhằm giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử.


1. Tại Mỹ (là xuất phát từ Trung tâm Thoái Đảng toàn cầu):2. Tại Việt Nam3. Tại Đài Loan là của Phật Học HộiChúng tôi thấy rằng, những hành vi này về cơ bản đều là sai với yêu cầu của Sư Phụ, vừa kích động học viên trực tiếp tham gia làm chính trị (muốn ông Donald Trump thắng cử) với chấp trước muốn thay đổi lịch sử, lại vừa dễ tạo ra sơ hở không đáng có để Cựu thế lực dùi vào.


 

Xin tham khảo lại lời giảng sau của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003 (đại ý, không nguyên văn):

Chúng ta nhiều người khi thực hiện các việc thường dùng tư tưởng con người nghĩ cách làm; đều tìm mọi cách sao cho cuộc bức hại chấm dứt, để người thường đến kết thúc sự việc này. Có người nghĩ, ‘Tại sao Mỹ không đánh đổ chính quyền lưu manh tà ác kia. Đánh thôi chứ?’ Cũng có người nghĩ, ‘Toàn thế giới rất nhiều quốc gia dân chủ như vậy, sao không lên tiếng? Liên Hợp Quốc lúc này còn làm gì thế?’ Nhìn ngoài là như thế. Sư Phụ đã giảng rõ (đại ý, không nguyên văn) chúng ta quá dựa vào con người. Nếu cuộc bức hại này để con người [đứng ra] kết thúc, các đệ tử Đại Pháp mất mặt đến nhường nào — chúng ta đã không chứng thực Pháp, không từ trong bức hại mà gây dựng uy đức, các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã không đi theo con đường của mình.


Sư Phụ cũng giảng (đại ý, không nguyên văn) rằng con đường ấy là lưu lại cho tương lai, chẳng phải một việc rất trọng đại sao? Do vậy cựu thế lực bèn dùi vào. Chư vị [hy] vọng người thường, cựu thế lực liền làm cho đề án vị kia bị phủ quyết; chư vị vẫn [tiếp tục hy] vọng vào người thường, liền cho đề án của chư vị không đề xuất được nữa; vẫn [tiếp tục hy] vọng vào người thường, liền để [ghế] chủ tịch cho một chính quyền bức hại nhân quyền [ngồi]. Qua giáo huấn này cần lý trí hơn nữa; chúng ta nếm trải quá nhiều rồi, từ bài học này cần phải dần dần thanh tỉnh ra mới được.


 

Xin tham khảo lại lời giảng sau của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009] (đại ý, không nguyên văn):


Chư vị là vì cứu độ chúng sinh. Những việc tà đảng làm, không phải đều là nó có thể làm nổi; là nhân tố cựu thế lực lợi dụng nó. Tất nhiên, tại sao không lợi dụng sinh mệnh khác? Vì nó chính là xấu xa như thế, vì thứ được tạo ra chính là thứ như vậy; đệ tử Đại Pháp [nếu] thật sự chuyên môn nhắm vào nó thì nó đã bị sụp đổ rồi; [và rồi] nhân tố của thế lực cựu sẽ lại lợi dụng thứ khác để làm loạn. Tà đảng Trung Cộng chính là chỉ vì sự việc này mà tồn tại; chư vị quản nó cũng vậy, không quản nó cũng vậy, rốt cuộc nó cũng giải thể. Việc đệ tử Đại Pháp cần làm [khi] đã được làm xong thì nó giải thể, nhất định giải thể.

 

Xin tham khảo lại lời giảng sau của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006] (đại ý, không nguyên văn):


Nếu hôm nay tu luyện của các đệ tử Đại Pháp kết thúc, những người thế gian cần cứu cũng chỉ nhiều đến vậy thôi, hết thảy đến đó là dừng, [thì] ác đảng kia chỉ không hết một ngày là giải thể, vì mục đích tồn tại của nó, cũng như [của] thời kỳ đầu lúc tạo thành và quá trình duy trì trong lịch sử, đều là dùng cho hôm nay các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp; là [điều] cựu thế lực an bài. Không dùng nữa thì cần nó làm gì? Trong vũ trụ nó không là gì cả.

 

Xin tham khảo lại lời giảng sau của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013 (đại ý, không nguyên văn):


Trước đây từng nói, tà đảng Trung Cộng có thể đứng vững qua 10 năm hay không, kỳ thực ngần ấy sao? Không cho nó qua 5 năm cũng được thôi. Nhưng chư vị biết chăng? [Nếu thế] có bao nhiêu người thế gian không thể đắc cứu, bị tà ác che đậy; bao nhiêu đệ tử Đại Pháp tiêu trầm đi xuống trong bức hại, không bước ra được. Kết thúc xong có tác dụng gì? Chính Pháp chẳng phải để cứu người? Chỉ một mình tôi rời đi, sáng [tạo] thế [giới] để làm gì? Hết thảy an bài [từ] tiền sử cũng như không. Kéo dài thời gian vì chư vị, vì chúng sinh.

 

Xin tham khảo lại lời giảng sau của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 (đại ý, không nguyên văn):


Đệ tử: Ở các nơi chúng con khi tuyển cử nghị viên, có người trợ giúp những người ứng cử nghị viên nào ủng hộ Đại Pháp, có người nhìn nhận rằng chúng ta không nên tham dự chính trị, chúng ta không dựa vào người thường làm điều chi cho Đại Pháp. Lý giải như thế đúng không?


Sư phụ có giảng (đại ý, không nguyên văn) là về nguyên tắc là đúng, nhưng việc cụ thể cần nhìn như thế này, đệ tử Đại Pháp không tham dự chính trị của xã hội người thường, tôi vẫn không thể hoàn toàn nói như thế, tôi nói Đại Pháp chúng ta không tham dự chính trị, nhưng đệ tử Đại Pháp rất nhiều người làm công tác chính trị, đó là công tác của họ. Như thế chư vị nói chính phủ muốn tuyển cử, chư vị tham gia tuyển cử không? Chư vị tham gia, bỏ phiếu, thế thì tham dự chính trị rồi. Là một đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, thì tận sức phù hợp xã hội người thường mà tu luyện, không thành vấn đề. Chư vị cũng là một thành viên của xã hội người thường, xã hội người thường ấy sự tồn tại của nó cũng cần thiết cho Đại Pháp, cũng cần thiết cho vũ trụ, cần thiết cho chúng sinh, chúng ta chỉ có thể duy hộ, không được phá hoại. Cần chư vị đi bỏ phiếu thì cứ đi bỏ phiếu thôi, không sao cả ... Nhưng Đại Pháp chúng ta về chỉnh thể là không tham dự chính trị, không được lấy danh dự của Đại Pháp chúng ta làm bất kể việc chính trị nào. Mà đệ tử Đại Pháp chủ yếu vẫn lấy chứng thực Pháp làm trọng.


Lúc tuyển cử ở Đài Loan lần trước, tôi là bảo một vị học viên tu lâu gọi điện thoại cho người phụ trách Học Hội Đài Loan, thanh minh rõ Đại Pháp Học hội không có thái độ gì về tuyển cử của các đảng phái. Cá nhân học viên ủng hộ ai, là việc cá nhân, không đại biểu cho Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đều có người ủng hộ cả hai đảng. Đại Pháp Học Hội không có bất kể ý kiến chính trị nào về tuyển cử, không tham dự, đã là cá nhân học viên, muốn ủng hộ ai thì ủng hộ, là tình huống như vậy.

 

Chúng tôi hiểu rằng, nếu muốn ĐCSTQ giải thể thì bản thân học viên phải làm tốt và xong việc cần làm - đó là cứu độ chúng sinh. Nếu không thì dù ĐCSTQ sụp đổ thì Cựu thế lực cũng có thể sẽ lại lợi dụng thứ khác để cản trở học viên. Vì chúng tôi hiểu ĐCSTQ kiểu gì cũng sẽ đến lúc giải thể, học viên không cần quản thì hỏi việc gì phải lo lắng về bầu cử tại Mỹ? Ông Donald Trump thất cử hay đắc cử cũng vậy thôi có phải không, vì kiểu gì đến lúc nào đó thì ĐCSTQ cũng giải thể? Học viên theo chúng tôi hiểu chỉ cần tập trung làm tốt việc mình nên làm, hoàn thành xong thì sẽ đến lúc ĐCSTQ tự sụp đổ.


Thời gian này chưa kết thúc, theo chúng tôi hiểu là vì đang được Sư Phụ kéo dài ra, lý do Sư Phụ đã giảng rất rõ là vì học viên và vì chúng sinh được cứu. Chúng tôi thấy không hề có liên quan gì đến chính trị hay bầu cử tại Mỹ, ai lên cũng vậy thôi. Vì thực tế, chúng tôi hiểu nếu muốn ĐCSTQ kết thúc từ sớm thì cũng được thôi, chỉ là học viên và số người được đắc cứu chưa đủ.


Do vậy, hành vi kêu gọi học viên đi Phát chính niệm như kể trên với mong muốn giúp ông Donald Trump tái đắc cử, nhất lại là xuất phát từ cả Phật Học Hội bên Đài Loan, chúng tôi thấy họ thực sự đã đi quá xa khỏi yêu cầu của Sư Phụ. Thực tế, thông qua hành vi này chúng tôi thấy cũng đã phản ánh phần nào sự rơi rớt trầm trọng về mặt tu luyện của chính những bộ phận học viên đó. Họ thay vì tin theo Sư Phụ, thông qua tự mình tu luyện thực chất, kiên trì giảng rõ sự thật mà kết thúc cuộc bức hại, thì bây giờ đến khi Chính Pháp sắp kết thúc, họ lại quay ra dùng nhân tâm ỷ lại vào người thường để mong kết thúc cuộc bức hại. Chẳng phải sâu trong tâm những học viên đang mong muốn ông Donald Trump tái đắc cử đó, họ từ lâu đã không còn tin vào lời giảng của Sư Phụ nhưng chỉ là không dám nói ra ngoài miệng có phải không? Họ từ lâu đã không còn tin rằng ĐCSTQ chỉ cần một ngày là sập nếu học viên tu luyện tốt và cứu đủ người nên mới ra nông nỗi như ngày hôm nay phải không? Với cái nền tảng đó thì dù giờ ngoài miệng họ có nói Dĩ Pháp vi Sư, thì thực tế chúng tôi nghĩ đó rất nhiều khi chỉ là lời nói sáo rỗng mà thôi.


Chúng tôi chỉ e rằng, sau cuộc bầu cử này, có lẽ số lượng học viên rơi rớt, mất niềm tin, cảm thấy hoảng loạn không rõ phương hướng sẽ phát sinh không ít. Rồi thì không khéo lại nghĩ tại sao rất nhiều học viên đã phát chính niệm rồi, đã là lúc Chính - Tà giao tranh lần cuối rồi mà sao ông Donald Trump vẫn thất cử, chẳng lẽ Tà lại thắng Chính? Thậm chí sau đó không khéo còn quay sang nghi ngờ cả Đại Pháp. Kỳ thực, chúng tôi thấy đó là cái nhân quả do chính bản thân họ vì không tu luyện thực chất nên mới trở nên như vậy. Đã tu không tốt, không nghe theo Sư Phụ từ đầu, cố tình đi sai lệch rồi chẳng lẽ còn quay ra oán trách Sư Phụ?


Chúng tôi xin khuyến nghị một lần nữa, xin các học viên hãy dĩ Pháp vi Sư, không nên tham gia vào các hoạt động sai trái kể trên.Comments


bottom of page