top of page
  • Ảnh của tác giảEditorial Board

Thông báo: Về trường hợp phá hoại Đại Pháp của Nguyễn Thế Luận và những người có liên quan

[24/4/2021] Ban Biên Tập Website

Trước đây vào khoảng đầu năm 2020, trong cộng đồng học viên tại Việt Nam có nổi lên một nhân vật tên là Nguyễn Thế Luận, người này tự xưng rằng bản thân đã viên mãn tu cao nhất nhân loại. Không chỉ vậy, ông Luận còn tự chế ra một số lý luận và nói đó là Pháp tu riêng của mình, hơn nữa còn tích cực truyền bá trong cộng đồng học viên tại Việt Nam. Ai tu theo ông Luận thì sẽ được ông ta (và những người tu theo ông ta) coi là tu đúng, theo đường chính – Còn không thì là tu sai.Dám nói rằng Sư Phụ gọi ông Luận là "Minh Sư" và Sư Phụ sai ông ta bảo học viên khác cũng phải gọi ông ta là "Minh Sư".

Chúng tôi qua bài giảng "Thế nào là Khai ngộ" [Tinh tấn yếu chỉ 1] thì nhớ Sư Phụ đã từng giảng rất rõ rằng (đại ý, không nguyên văn) thông thường những người mà đã khai ngộ (hay viên mãn) đều là học viên không biểu hiện bản thân mà vẫn lặng lẽ thực tu, thậm chí là người không hề nổi bật.


Hơn nữa, Trong bài "Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998]", trong câu hỏi của học viên, cụ thể:


Đệ tử: Đến lúc viên mãn thì chỉ là trong sát na là hoàn thành, vậy thì làm sao biết được rằng Sư phụ có chỉ lệnh?


Sư Phụ cũng giảng rất rõ (đại ý, không nguyên văn) rằng phàm ai tự xưng là viên mãn thì đều chưa viên mãn.


Đem ra so sánh, đối chiếu với cách làm khoa trương, hiển thị bản thân là "đã tu viên mãn, lại tu cao nhất nhân loại" của ông Luận - Kỳ thực, chúng tôi thấy rất rõ đó là hành vi sai lệch do hậu quả của tự tâm sinh Ma mà ra và thực tế là ông Luận chưa hề viên mãn.


Bất kể lời của ông ta nói rằng đã thấy/nghe Pháp thân của Sư Phụ nói gì như là ông ta đã viên mãn rồi v..v, thì chúng tôi nghĩ rất có thể ông ta vốn đã bị Pháp Thân giả lừa mị và điều khiển, trở thành con rối để dẫn dụ loạn Pháp - Thông qua việc Pháp Thân giả gọi ông ta là "Minh Sư" và bảo ông ta nói học viên khác cũng phải gọi ông ta là "Minh Sư". Có thể các học viên theo ông Luận thấy ông này có một số bản sự, một số khả năng nào đó khác người giống như ở xa mà biết được sự việc của học viên v..v; Theo chúng tôi hiểu thì đó kỳ thực bất quá cũng chỉ là một chút tiểu năng tiểu thuật do sinh mệnh ở không gian khác mà huyễn hóa ra Pháp thân giả điều khiển ông Luận tạo ra mà thôi. Những thứ này theo chúng tôi thấy cốt cũng chỉ là để dụ dỗ, tạo chút lòng tin cho những học viên nào tu theo lối "thấy mới tin, không thấy không tin", "hướng ngoại cầu", thích những thứ "siêu thường".


Nếu càng có nhiều học viên tu theo ông Luận, thì chúng tôi nghĩ có thể sẽ khiến cho sinh mệnh tà ác này càng mạnh thêm, càng dễ thao túng chủ nguyên thần của học viên hơn, biểu hiện bề mặt là Pháp lý của Sư Phụ họ gần như bỏ ngoài tai, chỉ có thích nghe theo những gì ông Luận nói - Bởi hễ chỉ cần học viên có ý muốn đến nghe hay thấy lời nói nào đó của ông Luận có lý thôi thì những thứ đó liền có thể tiến vào can nhiễu tư tưởng của người tu, đổ nhiều thứ tà niệm vào đó. Học viên càng có nhiều chấp trước không bỏ, như tâm tranh đấu, tâm cầu danh, tâm thích khoe khoang hiển thị mình là đặc biệt thì những thứ tà đó có thể càng dễ không chế, thậm chí về sau họ còn lấy chính những tà thuyết đó để bao biện cho chấp trước chưa bỏ được kia của họ.


Lý do cho nhận định trên là bởi chúng tôi nhớ Sư Phụ đã từng giảng rất rõ (đại ý, không nguyên văn) trong bài "Lý tính" (Tinh tấn yếu chỉ 2) rằng chỉ có Pháp thân giả mới trực tiếp bảo học viên thực thi thế nào và hơn nữa bao giờ cũng là học viên có chấp trước quá mạnh vào điều gì đó thì Pháp thân giả mới xuất hiện.


Ngoài ra, trong bài "Bài Trừ Can Nhiễu" (Tinh tấn yếu chỉ 2), Sư Phụ cũng giảng rõ (đại ý, không nguyên văn) rằng nếu như có người do chưa bỏ được tâm chấp trước và chiêu mời sinh mệnh tà ác biến hoá thành hình tượng của Sư Phụ rồi thuận theo chấp trước của họ rồi bảo họ làm những việc phá hoại Pháp, thì họ đã rơi vào [tình huống] cực kỳ nguy hiểm; nếu không tỉnh ngộ, sẽ thành quỷ phá hoại Pháp.


Thực tế vụ việc của ông Luận vốn đã được nhen nhóm lên từ hồi 2018 nhưng lúc đó chưa gây được sự chú ý trong cộng đồng người tu Pháp Luân Công. Phải mãi đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 thì số lượng học viên có mong muốn tu theo phương pháp của ông Luận bắt đầu tăng vọt. Những người đi theo ông Luận đều gọi ông ta là “Minh Sư”. Điều này thực tế cũng là trực tiếp đi ngược lại yêu cầu của Sư Phụ - vì chúng tôi học Pháp hiểu rằng Sư Phụ trong Đại Pháp chỉ có một - và đó là Sư Phụ Lý Hồng Chí.


Do đó, việc dám gọi ông Luận là “Minh Sư” chính là thể hiện những học viên tu theo ông Luận kỳ thực đã quá xa rời Đại Pháp. Vì nếu chú tâm học Pháp, chỉ cần đem đối chiếu với những gì Sư Phụ từng giảng trong Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ ra thì chúng tôi nghĩ học viên liền có thể không khó để nhận ra ngay bản chất loạn Pháp trong lời nói, hành vi của ông Luận.


Đã có rất nhiều người tu luyện ban đầu khi chưa theo ông Luận thì còn tỏ ra bình thường, nhưng khi theo ông Luận rồi thì họ thay đổi theo hướng rất tiêu cực. Có người thì đánh đập, thậm chí mắng chửi người thân xung quanh, mắng chửi cả học viên mà góp ý cho họ khi thấy họ đi sai đường. Đặc biệt, những người đi theo ông Luận còn cho rằng khi bị người chửi thì phải chửi lại, bị người mắng phải mắng lại vì làm thế để đối phương không bị mất đức (Tham khảo). Điều này hoàn toàn sai trái và đi ngược với lời giảng của Sư Phụ ngay trong Chuyển Pháp Luân (đại ý) người tu luyện cần đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu (diễn giải đại ý theo hiểu biết của chúng tôi là: bị đánh không đánh lại, bị mạ lị cũng không mạ lị lại).


Nguồn: Facebook Group


Những người tu theo ông Luận hiện nay theo chúng tôi được biết là đang rất năng nổ qua các Group/Fanpage trên Facebook (Thậm chí còn tạo các kênh riêng trên Youtube tự xưng là "người tu chân chính") của học viên để inbox dụ dỗ thêm người tu đi theo con đường của ông Luận (Tham khảo). Họ không hề tự nói ngay từ đầu rằng họ tu theo ông Luận mà họ diễn giải thể ngộ của bản thân trước để tạo lòng tin với học viên, khi học viên mất cảnh giác thì sau đó mới dẫn dụ từ từ. Thực tế thì hiện nay đã có không ít học viên tu lâu và cả học viên mới đã bị những nhóm người này dụ dỗ. (Tham khảo)


Hậu quả của hành vi loạn Pháp của riêng ông Nguyễn Thế Luận và cả những người đi theo con đường của ông ta, chúng tôi ý thức rất rõ chính là sẽ phải hoàn trả khi Chính Pháp kết thúc. Có bao nhiều học viên bị họ dẫn dụ tu luyện sai lệch thì tội trạng của họ sẽ càng ngày càng nặng thêm. Chúng tôi nhận định đây cũng là một trong những lần sàng lọc học viên có tính phá hoại trong an bài từ xa xưa của Cựu thế lực; Và tất yếu, chúng tôi hiểu rằng bản thân ông Luận và những người theo ông ta cuối cùng cũng chỉ là một dạng công cụ bị lợi dụng. Khi không còn tác dụng gì thì những người này rất có thể sẽ bị Cựu thế lực hạ độc thủ.


Chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: Ông Luận và những người đi theo quảng bá phương pháp của ông ta đều đang khởi tác dụng loạn Pháp, phá hoại an bài của Sư Phụ và đi theo an bài của Cựu thế lực (Lý do là bởi họ không hề tu theo Đại Pháp, đi ngược hẳn với yêu cầu của Sư Phụ). Thời gian Chính Pháp còn chưa kết thúc thì chúng tôi nghĩ những người đi theo ông Luận vẫn còn cơ hội để thoát ra và vãn hồi lại hậu quả. (Thực tế theo chúng tôi được biết thì cũng đã có học viên dám dũng cảm thừa nhận sai lầm và quy chính như ví dụ bên dưới đây)Còn với những học viên mới hoặc những ai còn thiếu thông tin về ông Luận thì chúng tôi xin khuyến cáo: Hãy cảnh giác và tránh xa khỏi những hoạt động của ông Luận và những người tu theo ông ta, nếu có lên Facebook thì cần đặc biệt cảnh giác khi có học viên nào đó bắt chuyện [Bởi rất có thể đó chính là người tu theo ông Luận]. Nếu có thể hãy cảnh báo đến các học viên địa phương mà bản thân quen biết càng sớm càng tốt.


Ngoài ra, xét thấy hành vi của những người đi theo ông Luận hiện nay đang càng ngày càng trở nên cực đoan, kích động. Đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy những người này đang đi theo con đường rất giống với Phạm Thị Thiên Hà trong vụ việc giết người đổ bê tông rúng động xã hội hồi năm 2019 (Thiên Hà cũng tự tâm sinh ma và tự xưng bản thân tu cao nhất Vũ Trụ, chỉ sau Sư Phụ; Cũng đánh đập những người không nghe theo ý mình và cho đó là giúp họ, là cấp Đức cho họ).


Chúng tôi thấy trường hợp tà ngộ như của ông Nguyễn Thế Luận đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dưới góc độ duy hộ Đại Pháp, chúng tôi nghĩ các học viên nên cần có trách nhiệm chung tay góp sức phơi bày những hành vi sai trái của ông Luận và những nhóm người đi theo ông ta. Một phần cũng là để giúp những học viên nào còn mơ hồ có thể kịp thời tránh xa và bài trừ nhóm người loạn Pháp này. Một phần là cố gắng trong khả năng có thể, khiến người dân và chính quyền tránh hình thành thêm những thiên kiến sai lệch hay hiểu lầm về Đại Pháp (vốn đã tích tụ không ít trong suốt những năm vừa qua) bởi những hành vi tà ngộ của nhóm ông Luận đã và đang gây ra.


Trân trọng./.

Ban Biên Tập Website

Comments


bottom of page