November 18, 2017

Ngụy biện nói một cách đơn giản nhất là một hình thức né tránh sự thật và dùng các biện pháp nhất định hòng đán...

November 13, 2017

Từ khóa: #"Pháp Luân Công", #"Pháp Luân Đại Pháp", #"Đại Kỷ Nguyên", #"Đại Kỷ Nguyên Việt ngữ", #"Epochtimes",...

October 28, 2017

Vào khoảng năm 2015 các bạn học viên có lập ra hạng mục GIẢNG CHÂN TƯỚNG ONLINE với những bài viết, những hình...

October 27, 2017

Từ khóa: #"Pháp Luân Công", #"Pháp Luân Đại Pháp", #"HIV/AIDS", #"tập Pháp Luân Công khỏi HIV/AIDS", #"nan y",...

October 25, 2017

Trong suốt quá trình theo dõi và quan sát cả ở thực tiễn lẫn nhiều kênh thông tin khác nhau từ năm 2011 đến na...

October 22, 2017

Hiện nay có lẽ rất nhiều học viên đang nhầm lẫn giữa tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp trong thời kỳ Chính Ph...

October 18, 2017

Đây chỉ là sự tổng hợp lại các số liệu & thông tin từ nhiều nguồn đã được công khai. Dựa trên các kết quả thực...

October 17, 2017

Trước hết, tôi xin nêu trước quan điểm rằng, những gì tôi nói dưới đây hoàn toàn là thể ngộ của bản thân tại tầ...

Please reload

RSS Feed
Lưu trữ
Please reload