March 1, 2018

Gần đây, trên mạng xã hội nổi lên rất nhiều bài chia sẻ thông tin về học viên với tài khoản Facebook là Tằng Tâ...

February 22, 2018

Sự gia tăng đột biến số lượng học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) trong giai đoạn cuối Chính Pháp tại...

February 22, 2018

Từ khóa: #"Pháp Luân Công", #"Pháp Luân Đại Pháp"

Mở đầu: 

Giảng thanh chân tướng cho người Trung Quốc? Đây hẳn đ...

February 21, 2018

Khỏi bệnh thần kỳ? Phương thức chứng thực Pháp gây hậu quả nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Công (Pháp Lu...

February 13, 2018

Từ khóa: #"Pháp Luân Công", #"Pháp Luân Đại Pháp"

Đã nhiều người nghe qua về khái niệm “sách lậu”, trước khi đi...

January 31, 2018

PHẦN 3

Cố tình đẩy sự việc lên cao trào để chính quyền ra văn bản cấm nhập sách bản quyền về Việt Nam, nhóm Nam...

January 14, 2018

Thế nào là duy hộ và thế nào là phá hoại Đại Pháp? Liệu học viên tại Việt Nam hiện nay có đang phá hoại mà vẫn...

January 2, 2018

PHẦN 2 (KỲ 3)

KẾT NỐI SỰ KIỆN VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

3) Kế hoạch chạy tội, biến nguy thành an, biến tội đồ thành...

Please reload

RSS Feed
Lưu trữ
Please reload