January 31, 2018

PHẦN 3

Cố tình đẩy sự việc lên cao trào để chính quyền ra văn bản cấm nhập sách bản quyền về Việt Nam, nhóm Nam...

January 2, 2018

PHẦN 2 (KỲ 3)

KẾT NỐI SỰ KIỆN VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

3) Kế hoạch chạy tội, biến nguy thành an, biến tội đồ thành...

December 29, 2017

PHẦN 2 (kỳ 2) KẾT NỐI SỰ KIỆN VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU 2) Kế hoạch đánh úp bất thành chuyển hướng sang gặp gỡ gi...

December 29, 2017

PHẦN 2 KẾT NỐI SỰ KIỆN VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU. Không phải là lỗi nhận định của một hoặc vài cá nhân riêng lẻ m...

December 25, 2017

Lời nói đầu : Bất cứ ai dù muốn dù không, dù trước dù sau, dù thế nào đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ được tiếp cậ...

Please reload

RSS Feed
Lưu trữ
Please reload

Please reload

Tìm kiếm theo từ khóa

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2020

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.