June 19, 2019

 Mở đầu:

Việc các học viên có cái tâm muốn chứng thực Pháp là ai cũng có thể nhìn thấy, ai khi vào tu luyện Pháp...

January 5, 2019

Lời dẫn:

Sau khi đọc bài Kinh văn mới của Sư Phụ Lý Hồng Chí được công bố ra gửi cho các học viên Pháp Luân Công...

October 5, 2018

Mở đầu:

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy Minh Huệ Việt Ngữ (một nhánh nhỏ của Minh Huệ tổng bộ đa ngữ - do học vi...

July 17, 2018

Dẫn chứng hành vi dụ dỗ đầu tư tiền ảo bất chính của Võ Hoàng Vinh, Chris Kitze trong cộng đồng học viên Pháp L...

May 14, 2018

Từ khóa: #"Pháp Luân Công", #"Pháp Luân Đại Pháp"

Lời dẫn:

Là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hẳn ai ai...

December 10, 2017

Mở đầu:

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy Minh Huệ Việt Ngữ (một nhánh nhỏ của Minh Huệ tổng bộ đa ngữ - do học vi...

October 22, 2017

Hiện nay có lẽ rất nhiều học viên đang nhầm lẫn giữa tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp trong thời kỳ Chính Ph...

Please reload

RSS Feed
Lưu trữ
Please reload