June 19, 2019

 Mở đầu:

Việc các học viên có cái tâm muốn chứng thực Pháp là ai cũng có thể nhìn thấy, ai khi vào tu luyện Pháp...

June 13, 2019

Trong Chuyển Pháp Luân, bài “Tu luyện phải chuyên nhất” – Sư phụ đã giảng rõ (đại ý, không nguyên văn) là mục t...

June 10, 2019

Lời dẫn: 

Cộng đồng học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trong gần 10 trở lại đâ...

April 19, 2019

*(Cập nhật ngày 19/04/2019)

Lời dẫn:

Về vấn đề lợi dụng hạng mục Đại Pháp để thu tiền, kinh doanh trong học viên,...

January 24, 2019

Tiếp nối Phần 01, sau đây tôi xin phân tích tiếp 03 vấn đề còn lại:

Số 2

IN VÀ MUA SÁCH LẬU ĐẠI PHÁP, TẠP CHÍ ĐKN...

January 19, 2019

LỜI MỞ ĐẦU:

Căn cứ vào bài Kinh văn mới đây mà Sư Phụ gửi riêng cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam (Link),...

January 5, 2019

Lời dẫn:

Sau khi đọc bài Kinh văn mới của Sư Phụ Lý Hồng Chí được công bố ra gửi cho các học viên Pháp Luân Công...

October 22, 2018

Lời dẫn:

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một vấn đề rất nghiêm túc, theo thể ngộ nông cạn của tôi thì không những...

October 5, 2018

Mở đầu:

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy Minh Huệ Việt Ngữ (một nhánh nhỏ của Minh Huệ tổng bộ đa ngữ - do học vi...

Please reload

RSS Feed
Lưu trữ
Please reload

Please reload

Tìm kiếm theo từ khóa

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2020

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.